Pompy zanurzeniowe NEMO®

Ogólne informacje

W niektórych przypadkach lepkość ropy naftowej jest tak duża, że ustawiona poziomo pompa nie jest w stanie jej zassać. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi pionowa konstrukcja mimośrodowej pompy ślimakowej NETZSCH stanowiąc optymalne rozwiązanie. Ta konstrukcja jest dostępna również w postaci pomp kesonowych charakteryzujących się najniższymi wartościami NPSH. 

Cechy pomp zanurzeniowych NEMO®:

 • Niewrażliwa na piasek w tłoczonym medium
 • Bezpulsacyjne tłoczenie
 • Bardzo duża wydajność ssawna

Pompy zanurzeniowe NEMO® zapewniają:

 • Niskie koszty eksploatacji
 • Dużą stabilność ciśnienia
 • Precyzję dozowania

Zalety pomp zanurzeniowych NEMO®:

 • Możliwość pracy przy dużym udziale wody w oleju
 • Bezpieczeństwo eksploatacji w przypadku olejów o dużej lepkości
 • Możliwość wykorzystania w przypadku mediów o dużym udziale cząstek stałych

Technika

1 Rotor

W wersjach odpornych na z użycie i korozję

2 Stator

Zawulkanizowany w rurze z kołnierzami uszczelniającymi po obu stronach dostępny w szeregu wersji z elastomerów, tworzyw sztucznych oraz metali. Wlot stojana z otworem w kształcie leja wspomagający wlot produktu do komory tłocznej. Stojan jest olejo-, kwaso- i ługoodporny.

3 Mechanizm napędowy

Drążek łączący i dwa przeguby Cardana do przenoszenia siły napędu na wirnik.

4 Uszczelnienie wału

Standardowo niezależne od kierunku obrotów i odporne na zużycie uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego działania. Na życzenie uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego/podwójnego działania o najprzeróżniejszej budowie oraz różnych producentów, uszczelnienia kartridżowe i specjalne jak również szczeliwa dławnicowe.

5 Obudowa ssawna i tłoczna

Kołnierze lub przyłącza kołnierzowe zgodne z DIN oraz międzynarodowymi standardami. Materiały takie jak żeliwo szare, stal zwykła, stal chromowo-niklowa gumowana lub materiały specjalne odpowiednio do wymagań.

6 Blokowa konstrukcja

Dzięki napędowi podłączonemu bezpośrednio kołnierzem do pompy uzyskano kompaktowe wymiary, niewielki ciężar całkowity, stałe wysokości osi niezależnie od budowy i rozmiaru napędu, dużą łatwość konserwacji i serwisowania oraz wysoki stopień ekonomiczności.

Pompa zanurzeniowa NETZSCH NEMO® jest dostępna w następujących wersjach materiałowych…

 • Stal chromowo-niklowa
 • Stal duplex i superduplex
 • Hastelloy
 • Tytan
 • Materiały specjalne

… tłoczy…

 • Wydajność tłoczenia od kilku ml/h do 120 m3/h
 • Ciśnienia do 24 bar w standardzie

…i oferuje szeroki wybór uszczelnień wału takich jak:

 • Szczeliwo dławnicowe
 • Pierścienie uszczelniające wału
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego działania z chłodzeniem lub bez.
 • Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym podwójnego działania (tandem i back-to-back)
 • Systemy termosyfonowe

Certyfikaty / Świadectwa

 • DIN ISO 9001
 • Przedsiębiorstwo specjalistyczne wg 19 niem. Ustawy o gospodarce wodnej
 • Certyfikat ATEX
 • GOST R i GOST K
 • Certyfikaty materiałowe
 • Raporty z testów
 • Certyfikaty spawalnicze
 • Nieniszczące badanie materiałowe
 • Pomiar poziomu hałasu
 • Plany jakości
 • Raporty postępu
 • Pozostałe certyfikaty i świadectwa na żądanie

Zastosowanie

Pompy zanurzeniowe NEMO® – specjalna wersja dla przemysłu naftowego

Bez ryzyka zalania niezawodnie tłoczymy Państwa medium

Na polu naftowym woda powierzchniowa wymieszana ropą naftową zbiera się w wykopach. Wykopy wymagają opróżnienia. W zależności od stopnia wymieszania i temperatury lepkość mieszaniny oleju z wodą ulega silnym wahaniom. Pompy zanurzeniowe NETZSCH® tłoczą tego rodzaju mieszaninę niezawodnie z głębokości nawet 15 m do instalacji uzdatniania.

Szerokie spektrum zastosowań

Pompę zanurzeniową NEMO® stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach…

 • O niskiej do dużej lepkości (1 mPas do 100 000 mPas)
 • Tiksotropowe i ciągliwe
 • Wrażliwe na ścinanie
 • Abrazyjne
 • Niesmarujące i smarujące
 • Agresywne (pH 0 - 14)
 • Adhezyjne
 • Toksyczne

… jak na przykład:

 • Ropa naftowa
 • Ropa naftowa zanieczyszczona wodą i piaskiem
 • Emulsja olejowo-wodna
 • Woda złożowa
 • Szlam olejowy

Pozostałe cechy pompy zanurzeniowej NEMO® BT:

 • Przedłużenie głębokości zanurzenia poprze montaż rury ssawnej
 • Niska wartość NPSH
 • Możliwość zmiany kierunku obrotów i tym samym kierunku tłoczenia
 • Spokojny i cichy sposób pracy
 • Temperatury od -40°C do 160°C

Akcesoria

Akcesoria do skompletowania instalacji pozwalają zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa.

Do pomp zanurzeniowych NETSCH NEMO® dostępne są następujące akcesoria:

 • Systemy uszczelnienia wału zaprojektowane zgodnie z API 682 i rozmiary uszczelnień zgodne z API 610 w różnych wersjach materiałowych
 • Systemy monitorowania ciśnienia tłoczenia
 • Układy zabezpieczające przed pracą na sucho
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Elektryczne układy sterowania
 • Różne systemy napędowe
 • Pokrywa i elementy prowadzące

 

 

 


Być może jesteś zainteresowany:

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.


Litrature